Informácie pre turistov

Zamestnanci v Dome na Pivničnom námestí majú pre návštevníkov pripravené hodnotné tipy na pamiatky, výlety a aktuálne podujatia. Návštevníci si tu môžu objednať exkurzie, napríklad prírodovedné a kultúrno-historické tematické výlety. K dispozícii sú aj mapy a prospekty o celej severnej časti Burgenlandska.

Purbach – symbol gastronomického raja

Romantická vinohradnícka obec leží na západnom brehu Neziderského jazera, na slnečných svahoch pohoria Leitha. V idylickej krajine patriacej do svetového dedičstva si návštevníci môžu užívať oddych počas dovolenky. V historickom jadre mesta rozpráva každý dom a každé námestie niečo z histórie Purbachu starej niekoľko s...[more]


Pamiatky v historickom Purbachu

Symbol Purbachu vyčnieva nad komínom malého domu, ktorý sa nachádza na štátnej ceste smerom do Breitenbrunnu.[more]


Tipy na voľný čas: zážitky, šport a dobrodružstvo

Trojhodinové tematické výlety v pohorí Leitha zavedú turistov na najkrajšie miesta v pohorí i pri jazere a sú vedené vyškolenými sprievodcami, ktorí poznajú nielen charakteristické rastliny a zvieratá, ale poskytujú aj informácie o histórii a zvykoch celého regiónu. [more]