WEINE KOSTEN

Weinsystem

Vinárske slávnosti a výlety

Pôsobivé vinárske slávnosti


Pôsobivé vinárske slávnosti

Slávnosti nového vína v historickej pivničnej uličke: každú 1. sobotu v mesiaci
Otvorenie vínnych pivníc: Deň otvorených pivníc u cca 20 vinárov v apríli
Slávnosti svätého Martina: Deň otvorených pivníc u cca 20 vinárov v novembri 

Nové víno z pivníc pivničnej uličky

Táto ulička patrí medzi najkrajšie pivničné uličky pri Neziderskom jazere. Na úpätí pohoria Leitha sa tesne pri sebe nachádza 50 pivníc vinárov z Purbachu, ktoré dnes slúžia ako sklady, reštaurácie alebo podniky ponúkajúce nové víno. Od mája do októbra sa slávnosti nového vína v pivničnej uličke konajú každú 1. sobotu v mesiaci. Od 16.00 hod. sa tu pravidelne oslavuje, prezentuje hudba, pije a je. Vinári pozývajú na príjemné posedenie pri tých najlepších vínach z Purbachu a regionálnych špecialitách podávaných k novému vínu. 

Prehliadka pivničnej uličky spolu s ochutnávkou vína vo „Vinotéke Leithaberg“ v Dome na Pivničnom námestí!

Prehliadka historickej pivničnej uličky. Počas nasledujúcej komentovanej ochutnávky vína vo „Vinotéke Leithaberg“ si môžete vychutnať miestne vína a dozvedieť sa zaujímavosti o tradíciách a lokalite.
Cena na osobu: 9,– €, trvanie 1,5 – 2 hodiny, denne po predchádzajúcom prihlásení
Počet účastníkov: najmenej 6 osôb

Prenajmi si vinicu – „Môcť tak byť raz vinárom“

V Purbachu pri Neziderskom jazere sa nerodia len prominentní vinári, ale tu si môžete osobne vyskúšať, čo znamená byť vinárom. Kto má záujem, môže si na jednu sezónu prenajať 100 koreňov viniča v najlepšej lokalite. Za to sa nájomca počas 6 stretnutí s vinármi naučí pracovať s viničom – od vinice až po pivnicu a ako odmenu získa 100 fliaš „vlastného“ vína s osobnou etiketou.

Výlet do oblasti svetového dedičstva so sprievodcom

Pešo, na bicykli alebo v autobuse máte možnosť spoznať vinársky región pri Neziderskom jazere. Už počas výletu sa na „vinohradníckom seminári“ z prvej ruky dozviete zaujímavé informácie o vinohradníctve a senzorike. Navštívite dva až tri špičkové vinárske závody s odborným sprievodcom – vinárom Reinholdom Schwarzom z vinárstva „Kloster am Spitz“ v Purbachu. Vo vinárskych podnikoch môžete zblízka nahliadnuť do praktickej výroby vína. Počas odbornej diskusie ochutnáte cca 6 – 8 vzoriek vína z aktuálnej palety.

Na požiadanie je možné navštíviť aj stavebné a kultúrne pamiatky.
Vinársky zájazd: možné trvanie 1 – 7 dní.

Prehliadka pivníc v Purbachu

Čo všetko patrí do funkčnej vínnej pivnice? Navštívite dva rôzne druhy vínnych pivníc: stredovekú a novovekú pivnicu. V každej pivnici môžete ochutnať vína, ktoré sú pre vás pripravené. Okrem toho absolvujete prehliadku historického jadra mesta. Prehliadka pivníc sa končí výdatným vinárskym občerstvením v najkrajšej pivničnej uličke Rakúska.